Nasz znak: RGP-7331/50/2008                        Ostróda, dnia 5 marca 2008 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego części miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami części miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Z up. Wójta

Sekretarz Urzędu Gminy Ostróda

Andrzej Pęziński

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.03.2008, ostatnia aktualizacja: 05.03.2008, odsłon: 1 833


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544555
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości