Nasz znak : RGP-7624/8/2006                  Ostróda, dnia  9 października 2006 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 46a  pkt 5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49 KPA  podaję  do publicznej  wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 9 października 2006 r.  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla HOTELU SPA DR IRENA  ERIS  WZGÓRZA  DYLEWSKIE  SP. z o.o. w  Wysokiej  Wsi, polegającego na  budowie sieci wodociągowej  do zaopatrzenia  w wodę istniejących i projektowanych siedlisk w miejscowości Glaznoty, gmina  Ostróda.

Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Ostróda Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie do dnia  31 października 2006 r. od ukazania się obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.10.2006, ostatnia aktualizacja: 18.10.2006, odsłon: 1 782


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097586
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości