Nasz znak : RGP-7624/9/2006                  Ostróda, dnia 15 stycznia 2006 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 46a  pkt 5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49 KPA  podaję  do publicznej  wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 29 grudnia 2006 r.  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Gospodarstwo S.P. w Ostródzie z/s. w Grabinie 17 14-106 Szyldak,  polegającego  na  budowie sieci wodociągowej Brzydowo- Prusowo do zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Prusowo, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Ostróda Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 23.01.2007, odsłon: 1 779


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097662
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości