Nasz znak : RGP-7624/11/2005                  Ostróda, dnia 22 czerwca 2006 r.

 

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 20 czerwca 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda ul. Mickiewicza 24, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej i sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w miejscowości Lubajny i Nowe Siedlisko, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Ostróda Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie do dnia 5 lipca 2006 r. od ukazania się obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.06.2006, ostatnia aktualizacja: 26.06.2006, odsłon: 2 013


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212948
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości