Nasz znak: RGP-724/8/2005                     Ostróda, dnia 15 maja 2006 r.

  

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 15 maja 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gospodarstwa Rybackiego Ostróda Sp. z o.o. w Warlitach Wielkich dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej (dwie turbiny o mocy 150 kW każda i będą umieszczone na szczytach ok. 25 metrowych wież jednosłupowych) zlokalizowanej na działce Nr 113/116
w miejscowości Warlity Wielkie.

Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Ostróda Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie do dnia 9 czerwca 2006 r. od ukazania się obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.06.2006, ostatnia aktualizacja: 14.06.2006, odsłon: 1 833


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622197
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości