Ostróda, 7 stycznia 2014r.
Znak: RGP.6722.5.2013
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda.
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XLV/262/2013 z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda.
            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda , w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Data przekazania do publikacji: 08.01.2014r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.01.2014, ostatnia aktualizacja: 08.01.2014, odsłon: 1 199


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541356
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości