Ostróda, 12 października 2022 r.
Nasz znak: RGP.6151.17.2022
 
 
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) podaję do publicznej wiadomości informacje o planie polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 na obwodach dzierżawionych przez Koło Łowieckie Grunwald
 
 
- Polowania dewizowe prowadzone przez Koło Łowieckie Grunwald, Obwód Łowiecki: 327 i 328
 
Lp.
Data
Miejsce polowań , nr obwody łowieckiego
1
05.11.2022
Obwód Łowiecki: 328 (gm. Ostróda)
2
13.11.2022
Obwód Łowiecki: 328 (gm. Ostróda)
3
20.11.2022
Obwód Łowiecki: 328 (gm. Ostróda)
4
27.11.2022
Obwód Łowiecki: 328 (gm. Ostróda)
5
03.12.2022
Obwód Łowiecki: 328 (gm. Ostróda)
6
04.12.2022
Obwód Łowiecki: 328 (gm. Ostróda)
7
11.12.2022
Obwód Łowiecki: 328 (gm. Ostróda)
8
18.12.2022
Obwód Łowiecki: 328 (gm. Ostróda)
9
07.01.2023
Obwód Łowiecki: 328 (gm. Ostróda)
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Zajączki, Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Klonowo, Giętlewo-Janowo, Glaznoty, Wygoda.
 

 

Data przekazania do publikacji: 12.10.2022
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.10.2022, ostatnia aktualizacja: 12.10.2022, odsłon: 145


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474819
odsłon strony

Aktualnie mamy
52 gości