Nasz znak : RGP-7331/192/2006          Ostróda, dnia 29 grudnia 2006 r.

 

 

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Morliny - Bałcyny Gmina Ostróda

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej optotelekomunikacyjnej w relacji Ostróda - Bałcyny w miejscowości Morliny i Bałcyny, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.01.2007, ostatnia aktualizacja: 11.01.2007, odsłon: 1 964


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679940
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości