OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
 
    Na podstawie art. 422 w zw. z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, ze zm.) oraz w zw. z uchwałą Nr XXXVII/761/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Z 2014 r. poz. 2208)
 
podaje się do publicznej wiadomości:
 
    informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Numer okręgu
Granice okręgu
Liczba radnych wybieranych w okręgu
1
Powiaty: olsztyński i miasto Olsztyn
6
2
Powiaty: ostródzki, iławski, nowomiejski i działdowski
6
3
Powiaty: elbląski, miasto Elbląg, braniewski, bartoszycki i lidzbarski
7
4
Powiaty: kętrzyński, węgorzewski, gołdapski, olecki i ełcki
5
5
Powiaty: nidzicki, szczycieński, mrągowski, piski i giżycki
6
 
Siedziba Komisji:
 
Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie jest
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pok. nr 433
Tel.: 89 521 91 98
Fax: 89 521 91 99
 
Marszałek
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
 
/-/ Gustaw Marek Brzezin

 

Data przekazania do publikacji: 21.08.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.08.2018, ostatnia aktualizacja: 21.08.2018, odsłon: 887


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540995
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości