Nasz znak : RGP-7624/3/2006                 Ostróda, dnia  15 maja 2006 r.

 

 

Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Morliny

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, będących w posiadaniu Urzędu, znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 15, umieszczony został wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL nr 5782 MORLINY PLUS zlokalizowanej na wieży stanowiącej własność POLKOMTEL S.A., położonej na działce Nr 10/39 na terenie Zakładów Mięsnych Morliny w miejscowości Morliny.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

 

Jednocześnie informuję, że powyższa inwestycja wymaga sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który podlega udostępnieniu zgodnie z art. 5 ust. 2, pkt 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.06.2006, ostatnia aktualizacja: 14.06.2006, odsłon: 1 799


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055271
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości