Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 24października 2006 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy bez głosowania

 

Na podstawie art.189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.-Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.Nr 159, poz 1547  późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Ostródzie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 

1. W okręgu wyborczym nr 12 utworzonym dla wyboru Rady Gminy obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała 1 kandydata na radnego. W związku z tym, na podstawie art.188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 12 głosowania w wyborach do Rady Gminy nie przeprowadza się.

 

2. Za wybranych na radnych Gminna Komisja Wyborcza w Ostródzie uznaje zarejestrowanego kandydata: Lipowo z listy nr 20 KWW Porozumienie Samorządowe G i P

 

1. Klimecki Tomasz

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie

 

Anna Wawrowska

Sporządził/a: Anna Wawrowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.10.2006, ostatnia aktualizacja: 25.10.2006, odsłon: 1 908


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097620
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości