OBWIESZCZENIE
 
Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 19 września 2018 r.
o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na Radnych Gminy Ostróda
 
    Gminna Komisja Wyborcza w Ostródzie informuje, że w terminie przewidzianym dla zgłaszania kandydatów na Radnych Gminy Ostróda w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r., tj. do dnia 17 września do godz. 2400, w okręgu nr 5 zgłoszono tylko jednego kandydata.
 
    W związku z tym Gminna Komisja Wyborcza w Ostródzie, działając na podstawie art. 434 § 1 i 482 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Radnych Gminy Ostróda, w okręgu nr 5, w terminie do dnia 24 września 2018 r. od godz. 1300 do godz. 1500.
 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie
Beata Renans

 

Data przekazania do publikacji: 19.09.2018
Osoba przekazująca: Beata Renans

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.09.2018, ostatnia aktualizacja: 19.09.2018, odsłon: 753


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085596
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości