Nasz znak : RGP-7624/4/2005                  Ostróda, dnia 2 marca 2006 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 2 marca 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Nastajki z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Samborowie.

Zainteresowani mogą się zapoznać z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Ostróda Referat Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie do dnia 3 kwietnia 2006 r. od ukazania się obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

data publikacji: 07.03.2006, ostatnia aktualizacja: 07.03.2006, odsłon: 1 691


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212975
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości