Nasz znak : RGP-7624/15/2008                    Ostróda, dnia 17 listopada 2008 r.

 

Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, będących w posiadaniu Urzędu, znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315, umieszczony został wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: budowie Wytwórni Betonu z przenośnym urządzeniem technicznym, przewidzianej do realizacji na działce nr 19/1 położonej w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.11.2008, ostatnia aktualizacja: 19.11.2008, odsłon: 1 737


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563506
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości