Nasz znak : RGP-7624/4/2008                                  Ostróda, dnia  4 kwietnia 2008 r.

 

Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Lipowo gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), informuje się wszystkich zainteresowanych, że do Urzędu Gminy Ostróda wpłynął wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i modernizacji budynków inwentarskich na 129 DJP, budowie zbiornika na gnojowicę i płyty obornikowej, przewidzianego do realizacji na działkach Nr 42 i Nr 54/2 położonych w miejscowości Lipowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.04.2008, ostatnia aktualizacja: 09.04.2008, odsłon: 2 140


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544525
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości