Nasz znak : RGP-7624/4/2006           Ostróda, dnia 12 lipca 2006 r.

 

Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Glaznoty Gmina Ostróda

 

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ),

informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, będących w posiadaniu Urzędu, znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 15, umieszczony został wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: budowie zbiornika wodnego retencyjnego na działce Nr 3159/4 położonej w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.07.2006, ostatnia aktualizacja: 13.07.2006, odsłon: 1 807


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097748
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości