Nasz znak: RGP-7624/9/2006             Ostróda, dnia 13 października 2006 r.

 

 

Obwieszczenie dla  społeczności  lokalnej o  zamierzeniu  inwestycyjnym w miejscowości  Brzydowo - Prusowo gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), informuje się wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, będących w posiadaniu Urzędu, znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 15, umieszczony został wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach  środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej  Brzydowo - Prusowo,  gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą  składać w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.10.2006, ostatnia aktualizacja: 18.10.2006, odsłon: 2 124


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055571
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości