Uchwała Nr XLV/392/2022
Rady Gminy Ostróda
z dnia 31 marca 2022 r.
 
uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo
 
Na podstawie § 90 ust. 2 i 3 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2019 r. poz. 285 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XLIV/379/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 07.04.2022
Osoba przekazująca: Agata Grzelakowska

Sporządził/a: Agata Grzelakowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.04.2022, ostatnia aktualizacja: 07.04.2022, odsłon: 187


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070314
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości