Zarządzenie Nr 34/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 marca 2022 r.
 
w sprawie odwołania Pani Justyny Jóźwiak – Galant ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W związku ze złożoną rezygnacją, odwołuję Panią Justynę Jóźwiak – Galant ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku, z dniem 31 sierpnia 2022 r.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 01.03.2022
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.03.2022, ostatnia aktualizacja: 01.03.2022, odsłon: 127


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14834234
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości