Nasz znak: RGP.6730.209.2021.AS                                             Ostróda, 31 stycznia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
W związku ze zmianą projektu decyzji i zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),  zawiadamiam strony postępowania administracyjnego że wystąpiono do Starosty Ostródzkiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu o ponowne uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6,15MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr ew. 274/18, 276/1, 3/19, 3/23 obręb Smykówko, gm. Ostróda.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 02 lutego 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 02.02.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 02.02.2022, ostatnia aktualizacja: 02.02.2022, odsłon: 133


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212961
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości