Zarządzenie Nr 176a/2018
Wójta Gminy Ostróda
 z dnia 3 grudnia 2018 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań
 
    Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2018 r., Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. W zarządzeniu Nr 134/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 
  „2) Justyna Jóźwiak – Galant – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku”.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 25.01.2019
Osoba przekazująca: Anna Płecha

Sporządził/a: Anna Płecha
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.01.2019, ostatnia aktualizacja: 25.01.2019, odsłon: 316


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927480
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości