Ostróda, 07 listopada 2023 r.
Nasz znak: RGP.6151.14.2023
 
 
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) podaję do publicznej wiadomości informacje o planie polowań na terenie obwodu łowieckiego nr 277obwodach dzierżawionych przez Koło Łowieckie Drwęca
 
 
- Polowania zbiorowe prowadzone przez Koło Łowieckie „Bekas” w Gdańsku, Obwód Łowiecki: 277
 
Lp.
Data
Miejsce polowań , nr obwody łowieckiego
1
02-03.12.2023 r.
Obwód Łowiecki: 277 – Warlity Wielkie, Szeląg, Zakątek, Ruś
2
13-14.01.2024 r.
Obwód Łowiecki: 277 – Warlity Wielkie, Szeląg, Zakątek, Kaczory, Tarda
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Wałdowo, Międzylesie. Warlity Wielkie.
 

 

Data przekazania do publikacji: 08.11.2023
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 08.11.2023, ostatnia aktualizacja: 08.11.2023, odsłon: 18


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070651
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości