Nasz znak: RGP.6730.19.2023.AS                               Ostróda, 25 września 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a w związku z  art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że dnia 25 września 2023 r. ponownie wystąpiono do Konsulatu w Kolonii z prośbą o odpis aktu zgonu strony postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie budynku rekreacji indywidualnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 143/2 i 150/4, obręb geodezyjny Glaznoty, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 §2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia  28 września 2023 r.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 28.09.2023
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.09.2023, ostatnia aktualizacja: 28.09.2023, odsłon: 23


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070605
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości