Nasz znak: RGP.6730.177.2023.KL                             Ostróda,  26 września 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),  zawiadamiam strony postępowania administracyjnego że wystąpiono do Starosty Ostródzkiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działce ew. nr 147/5, położonej w obrębie geodezyjnym Lubajny, gm. Ostróda.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia  27 września 2023 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 27.09.2023
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.09.2023, ostatnia aktualizacja: 27.09.2023, odsłon: 33


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070329
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości