Nasz znak: RGP.6730.135.2023.KL                                   Ostróda,  13 lipca 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania administracyjnego że wystąpiono do Starosty Ostródzkiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na dz. nr ew. 611/7, położonej w obrębie geodezyjnym Samborowo, gm. Ostróda.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia  17 lipca 2023 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 17.07.2023
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.07.2023, ostatnia aktualizacja: 17.07.2023, odsłon: 35


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070474
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości