Ostróda, 27 grudnia 2022 r.
Nasz znak: RGP.6151.23.2022
 
 
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informacje o polowaniu zbiorowym na obwodach dzierżawionych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Gierłoż”
 
- Polowanie zbiorowe prowadzone przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Gierłoż”, Obwód Łowiecki: 308 i 309
 
Lp.
Data
Miejsce polowań , nr obwody łowieckiego
1
07-08.01.2023
 godz. 7:00 – 16:00
                              Obwód Łowiecki:
308 (Samborowo, Turznica Kolonia, Gierłoż, Lipowo);
309 (Pomierki, Zielkowo, Rożental, Kołodziejki, Kazanice)
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy Ostróda: Samborowo, Turznica, Gierłoż, Lipowo.
 

 

Data przekazania do publikacji: 27.12.2022
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.12.2022, ostatnia aktualizacja: 27.12.2022, odsłon: 24


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788601
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości