Ostróda, 15 listopada 2022 r.
Nasz znak: RGP.6151.21.2022
 
 
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) podaję do publicznej wiadomości informacje o planie polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 na obwodach dzierżawionych przez Koło Łowieckie Grunwald przy KGP w Warszawie
 
 
Polowania zbiorowe prowadzone przez Koło Łowieckie Grunwald przy KGP w Warszawie, Obwód Łowiecki: 274
 
Lp.
Data
Miejsce polowań , nr obwody łowieckiego
1
26.11.2022
Obwód Łowiecki: 274
 
17.12.2022
Obwód Łowiecki: 274
 
31.12.2022
Obwód Łowiecki: 274
 
06.01.2023
Obwód Łowiecki: 274
 
07.01.2023
Obwód Łowiecki: 274
 
14.01.2023
Obwód Łowiecki: 274
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Stare Jabłonki, Ostrowin, Kątno.
 

 

Data przekazania do publikacji: 15.11.2022
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.11.2022, ostatnia aktualizacja: 15.11.2022, odsłon: 124


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458968
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości