Nasz znak: RGP.6730.196.2022.MC                                          Ostróda,  07 listopada 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zawiadamiam strony postępowania administracyjnego że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I, Starosty Ostródzkiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych przewidzianej do realizacji na dz. nr 252/20, obręb geodezyjny Międzylesie, gm. Ostróda.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 08 listopada 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 08.11.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 08.11.2022, ostatnia aktualizacja: 08.11.2022, odsłon: 112


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558862
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości