Ostróda, 3 listopada 2022 r.
Nasz znak: RGP.6151.20.2022
 
 
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) podaję do publicznej wiadomości informacje o polowaniu zbiorowym na obwodach dzierżawionych przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Gierłoż”
 
- Polowanie zbiorowe prowadzone przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Gierłoż”, Obwód Łowiecki: 307
 
Lp.
Data
Miejsce polowań , nr obwody łowieckiego
1
20.11.2022 godz. 7:00 – 16:00
Obwód Łowiecki: 308
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Samborowo, Turznica, Gierłoż, Lipowo
 

 

Data przekazania do publikacji: 03.11.2022
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.11.2022, ostatnia aktualizacja: 03.11.2022, odsłon: 116


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057735
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości