Zarządzenie Nr 142/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 sierpnia 2022 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
1) Łucja Fafińska- przewodniczący komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
2) Karolina Rybarkiewicz– członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
3) Magdalena Czerwonka – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
§ 2. Komisja przeprowadzi: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę obszaru o pow. 0,0077 ha stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 432/38 o łącznej powierzchni 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo, gmina Ostróda.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 17.08.2022
Osoba przekazująca: Magda Chocian

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 17.08.2022, ostatnia aktualizacja: 17.08.2022, odsłon: 129


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15822446
odsłon strony

Aktualnie mamy
96 gości