Zarządzenie Nr 139/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 09 sierpnia 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego.
 
     Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Upoważnia się Panią Martę Przybylską  – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 
     § 2. Upoważnienie wygasa z dniem cofnięcia, zmiany stanowiska pracy lub ustania zatrudnienia.
 
      
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 09.08.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.08.2022, ostatnia aktualizacja: 09.08.2022, odsłon: 120


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100750
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości