Nasz znak: RGP.6730.123.2022.AS                                            Ostróda, 07 lipca 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania administracyjnego że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 3329/5, obręb geodezyjny  Ostrowin, gmina Ostróda.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 11 lipca 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 11.07.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.07.2022, ostatnia aktualizacja: 11.07.2022, odsłon: 62


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14834008
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości