Nasz znak: RGP.6730.41.2022.AS                                             Ostróda,  13 kwietnia 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I, Starosty Ostródzkiego,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Toruniu oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 400/2, położonej w obrębie geodezyjnym Pietrzwałd, gm. Ostróda.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 14 kwietnia 2022 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 14.04.2022
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.04.2022, ostatnia aktualizacja: 14.04.2022, odsłon: 153


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540819
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości