Obwieszczenie

 

Na podstawie Uchwały Nr XIX/132/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ornowo, zwołuję Wiejskie Zebranie Wyborcze w Sołectwie Ornowo na dzień 12 maja 2008r. godz. 18.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie

 

O ile w wyznaczonym wyżej terminie i godzinie nie przybędzie na zebranie wymagana liczba mieszkańców, ustala się II termin wyborów w tym samym dniu na godz. 18.30.

 

Porządek obrad Wiejskiego Zebrania Wyborczego przedstawia się następująco:

 

1. Wybór Komisji Wyborczej.

 

2. Ustalenie trybu przeprowadzenia wyborów.

 

3. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.

 

4. Przeprowadzenie tajnego głosowania.

 

5. Ustalenie wyników głosowania.

 

6. Sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.04.2008, ostatnia aktualizacja: 30.04.2008, odsłon: 1 623


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544683
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości