Konsultacje społeczne
Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
 
    W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.
 
    Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do projektu „Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030” w terminie do 15.01.2020 r. w formie:
 
  1. drogą elektroniczną na adres: (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
 
  2. drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030”).
 
    Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia
i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 
    Poniżej można pobrać w wersji elektronicznej projekt Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030, Formularz konsultacyjny.
 
    Do pobrania:
  1. Projekt Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
 
  2. Formularz konsultacyjny projektu Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
 

 

Data przekazania do publikacji: 18.12.2019
Osoba przekazująca: Magdalena Muraszko

Sporządził/a: Magdalena Muraszko
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.12.2019, ostatnia aktualizacja: 18.12.2019, odsłon: 497


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209858
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości