18. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 22 października 2012 r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Ostróda przeprowadzonych w dniu 7 października 2012 r. oraz w dniu 21 października 2012 r.

 

17. W wyniku przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Wójta Gminy Ostróda, które odbyły się w dniu 21 października 2012r., więcej głosów ważnych uzyskał i został wybrany na Wójta Gminy Ostróda, Pan Fijas Bogusław.

 

1. Fijas Bogusław - 2184 głosów

 

2. Bartnicki Bogdan - 2138 głosów

 

Frekwencja - 35,55%

 

Zbiorczy protokół Gminnej Komisji Wyborczej dostępny w tym linku

 

 

16. Uchwała Nr 4/2012 Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 8 października 2012r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Ostróda w dniu 21 października 2012r.

 

15. Wyniki głosowania pierwszej tury przedterminowych wyborów na Wójta Gminy Ostróda przeprowadzonych w dniu 7 października 2012r. przedstawione w formie zbiorczego protokołu Gminnej Komisji wyborczej sporządzonego w dniu 8 października 2012r.

 

14. Ogłoszenie Wójta Gminy Ostróda w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami przedterminowymi Wójta Gminy Ostróda, zarządzonymi na dzień 7 października 2012r.

 

13. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 21 września 2012 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Wójta Gminy Ostróda zarządzonych na 7 października 2012 r. 

12. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie listy kandydatów na Wójta Gminy Ostróda w wyborach zarządzonych na dzień 7 października 2012 r.
 

11. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 19 września 2012 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Ostróda w wyborach zarządzonych na dzień 7 października 2012 r.

10. Obwieszczenie dot. informacji o numerach i granicach  obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych - w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Ostróda, zarządzonych na dzień 7 października 2012r. 

9. Wydanie pełnomocnictwa do głosowania

 

8. Informacja

 1.Spisy wyborców w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Ostróda obejmują:

 - osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców tj. osoby zameldowane na pobyt stały,

 - osoby wpisane na własny wniosek do rejestru wyborców.

 2. Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania przystosowanym dla osób niepełnosprawnych najpóźniej do 2 października 2012r.

 3. Spisy wyborców w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Ostróda udostępnione będą do wglądu w dniach od 25 września do 5 października 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 w pokoju 116 lub 117.

 

Pełnomocnik Wyborczy

Andrzej Pęźiński

 

7. Informacja dot. składu Gminnej Komisji Wyborczej, ustalonego przez Gminną Komisję terminarza dyżurów, oraz danych kontaktowych.

 

6. Informacja

Na podstawie upoważnienia Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2012 r. zawiadamiam, że I posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej odbędzie się w dniu 05.09.2012 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy w sali nr 401.

Pełnomocnik Wyborczy

Andrzej Pęziński

 

5. Postanowienie Nr 14/12 Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej.

 

4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu, z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Ostróda zarządzonych na 7 października 2012 r.

 

3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Ostróda.

 

2. Informacja dot. wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 3 sierpnia 2012r. Pana Bogdana Bartnickiego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Ostróda do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Ostróda w województwie warmińsko-mazurskim wyznaczające termin ich przeprowadzenia na niedzielę 7 października 2012r., a także określające szczegółowy kalendarz wyborczy.

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 06.08.2012, ostatnia aktualizacja: 08.11.2012, odsłon: 3 862


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563537
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości