Informacja
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 8 września 2023 r.
 
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 
           Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z póżn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1564) wyznaczam na terenie Gminy Ostróda następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. :
 
1. Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:
 
 TEREN GMINY OSTRÓDA:
 
na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się w miejscowościach:
 
- Bałcyny,
- Brzydowo,
- Bednarki,
- Durąg,
- Gierłoż,
- Giętlewo,
- Glaznoty,
- Górka,
- Grabin,
- Grabinek,
- Idzbark,
- Kajkowo,
- Kątno,
- Klonowo,
- Kraplewo,
- Lichtajny,
- Lipowiec,
- Lipowo,
- Lubajny,
- Miejska Wola,
- Międzylesie,
- Morliny,
- Naprom,
- Nastajki,
- Ornowo,
- Ostrowin,
- Pancerzyn,
- Pietrzwałd,
- Reszki,
- Rudno,
- Ryn,
- Ryńskie,
- Ruś Mała,
- Samborowo,
- Smykówko,
- Smykowo,
- Stare Jabłonki,
- Szafranki,
- Szyldak,
- Turznica,
- Tyrowo,
- Wałdowo,
- Warlity Wielkie,
- Wirwajdy,
- Worniny,
- Wygoda,
- Wysoka Wieś,
- Wyżnice,
- Zajączki,
- Zawady Małe,
- Zwierzewo.
 
3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieścić w taki sposób, aby można je było usunąć
 bez powodowania szkód.
 
4. Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte przez pełnomocników wyborczych w terminie
 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.
 
Wójt Gminy Ostróda
 Bogusław Fijas
 

 

Data przekazania do publikacji: 08.09.2023
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 08.09.2023, ostatnia aktualizacja: 08.09.2023, odsłon: 73


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558812
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości