Informujemy, że dnia 01 stycznia 2009r. weszła w życie ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 03 października 2008r. Nr. 195, poz.1198), która mówi o obowiązku wymiany dowodu osobistego w przypadku:

 

- zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego - termin wymiany do 14 dni

 

- zmiany nazwiska lub imienia na podstawie decyzji - termin wymiany do 14 dni od ostatecznej decyzji lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych

 

- zmiany adresu zameldowania - termin wymiany do 14 dni

 

- upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu

 

- uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - termin wymiany niezwłocznie

 

- w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą, zmiana danych wymieniona w punktach 1, 2 termin wymiany wynosi 3 miesiące

 

Nowe przepisy ustawy przewidują unieważnienie dowodu osobistego przez organ który go wydał z dniem:

 

- zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego

 

- utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu

 

- zgonu posiadacza dowodu

 

- odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego

 

- upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie w razie niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące).

 

Osoby, które nie dokonają wymiany dowodu osobistego, w związku ze zmianą danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, będą miały unieważniane dowody osobiste bez uprzedniego zawiadomieni o jego unieważnieniu.

 

Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwieniem spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie będzie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

Sporządził/a: Agnieszka Raczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 19.12.2008, ostatnia aktualizacja: 04.02.2010, odsłon: 1 087


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563945
odsłon strony

Aktualnie mamy
55 gości