Rejestr Działalności Regulowanej

Informujemy, że na mocy obwieszczenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 listopada 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 21 listopada 2023 r. poz. 5616) w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie zadanie własne gminy w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z kontrolą należy do Związku Gmin.


data publikacji: 07.01.2021, ostatnia aktualizacja: 20.03.2024, odsłon: 1 214


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315593
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości