INFORMACJA
o Składach Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Ostróda (z uwzględnieniem pełnionych funkcji) powołanych w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 1 w Brzydowie
    Elżbieta Kowalska                                            - Przewodniczący
    Paweł Marcin Zając                                          - Zastępca Przewodniczącego
    Ireneusz Jara                                                    - Członek
    Mateusz Klamant                                              - Członek
    Magdalena Wójcik                                            - Członek
    Barbara Ewa Ogrodowczyk                               - Członek
    Patrycja Urbańska                                             - Członek
    Dorota Maria Michałuszko                                - Członek
    Ewelina Jasińska                                              - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 1 w Brzydowie
    Anna Maria Żeberek                                         - Przewodniczący
    Magdalena Naworska                                        - Zastępca Przewodniczącego
    Katarzyna Joanna Zwierzykowska                     - Członek
    Edyta Mariola Kuzioła                                      - Członek
    Paula Ciosek                                                    - Członek
    Małgorzata Dymczyk                                        - Członek
    Izabela Józefowicz                                            - Członek
    Rafał Paweł Pawłowski                                     - Członek
    Stanisław Laskowski                                         - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 2 w Durągu
    Marcin Grzelak                                                - Przewodniczący
    Jakub Wójcik                                                   - Zastępca Przewodniczącego
    Joanna Bełza                                                    - Członek
    Hanna Marta Ostrowska                                    - Członek
    Bogumiła Starkowska                                       - Członek
    Monika Pokropska                                            - Członek
    Mariusz Adamczyk                                           - Członek
    Roman Szymański                                            - Członek
    Bożena Koszewska                                           - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 2 w Durągu
    Anna Eliza Spychała                                         - Przewodniczący
    Marta Helena Golubiewska                               - Zastępca Przewodniczącego
    Dorota Mattes                                                  - Członek
    Elżbieta Bożena Wasiak                                    - Członek
    Jacek Łukasz Szczepański                                 - Członek
    Adam Koszewski                                              - Członek
    Beata Paulina Michałuszko                                - Członek
    Sylwia Balewska                                              - Członek
    Agnieszka Czerwińska                                      - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 3 w Tyrowie
    Joanna Barbara Szaniawska                               - Przewodniczący
    Elżbieta Tomczyk                                             - Zastępca Przewodniczącego
    Anna Kwiatek                                                  - Członek
    Marta Wójcik                                                   - Członek
    Agnieszka Dziąba                                             - Członek
    Krzysztof Piotr Rembecki                                 - Członek
    Łucja Stachowicz                                             - Członek
    Anna Szostek                                                   - Członek
    Agnieszka Luiza Polewiak                                - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 3 w Tyrowie
    Marek Bronisław Czarnecki                              - Przewodniczący
    Aleksandra Wereda                                           - Zastępca Przewodniczącego
    Renata Tissarek                                                - Członek
    Martyna Kowalczyk                                          - Członek
    Iwona Jolanta Czarnecka                                   - Członek
    Aleksandra Krużewska                                      - Członek
    Danuta Gliszczyńska                                         - Członek
    Danuta Pieńkosz                                               - Członek
    Aneta Banacka                                                 - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 4 w Kajkowie
    Anna Wawrowska                                                       - Przewodniczący
    Marta Łukawska                                               - Zastępca Przewodniczącego
    Tomasz Stępkowski                                          - Członek
    Henryka Janina Milewska                                 - Członek
    Jadwiga Lesicka                                                - Członek
    Anna Maria Trzcińska                                       - Członek
    Elwira Jurczak                                                  - Członek
    Weronika Makrucka                                         - Członek
    Dariusz Skibicki                                               - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 4 w Kajkowie
    Tomasz Mażutis                                               - Przewodniczący
    Karolina Dominika Skolmowska                        - Zastępca Przewodniczącego
    Jacek Patryk Pereszczako                                  - Członek
    Agnieszka Rucińska                                          - Członek
    Michał Cichewicz                                             - Członek
    Katarzyna Jelonek                                                       - Członek
    Monika Klimowska                                          - Członek
    Piotr Stockfisch                                                - Członek
    Maria Nowicka                                                 - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 5 w Idzbarku
    Agnieszka Anna Wojciechowska                       - Przewodniczący
    Wioletta Ewa Gutfrańska                                  - Zastępca Przewodniczącego
    Aleksandra Krawczyk                                       - Członek
    Patrycja Zalewska                                             - Członek
    Elżbieta Beata Nowakowska                              - Członek
    Krystian Nadolski                                             - Członek
    Justyna Świniarska                                           - Członek
    Joanna Emilia Burda                                         - Członek
    Ewelina Barbara Borys                                     - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 5 w Idzbarku
    Wiesława Klonowska                                        - Przewodniczący
    Kamila Patrycja Lewalska                                 - Zastępca Przewodniczącego
    Sylwia Kaźmierczak                                         - Członek
    Anna Lewicka                                                  - Członek
    Agnieszka Sylwia Majkowska                           - Członek
    Anna Koziatek-Kuliś                                        - Członek
    Paulina Makrocka                                             - Członek
    Dorota Kramarczyk                                          - Członek
    Monika Barbara Graczyk                                  - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 6 w Zwierzewie
    Jan Stanisław Ilnicki                                         - Przewodniczący
    Ewa Edyta Piwowarska                                     - Zastępca Przewodniczącego
    Agnieszka Kowalska                                         - Członek
    Aneta Karczewska                                            - Członek
    Adrian Grzegorz Sadowski                                - Członek
    Joanna Maciejewska                                         - Członek
    Iwona Sieracka                                                 - Członek
    Ewa Bojarowska                                               - Członek
    Marta Rosiak                                                    - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 6 w Zwierzewie
    Marta Rosińska                                                - Przewodniczący
    Dariusz Baworowski                                         - Zastępca Przewodniczącego
    Artur Mariusz Sieracki                                      - Członek
    Krystyna Siemieńska                                        - Członek
    Weronika Maciejewska                                     - Członek
    Ewelina Truszkowska                                       - Członek
    Karolina Piwowarska                                        - Członek
    Krystyna Balcerzak                                           - Członek
    Natalia Elżbieta Górska                                     - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 7 w Starych Jabłonkach
    Anna Małecka                                                  - Przewodniczący
    Anna Królikowska                                            - Zastępca Przewodniczącego
    Malwina Daria Orzechowska                             - Członek
    Marlena Ewa Barczak                                       - Członek
    Agnieszka Paulina Pińska                                  - Członek
    Diana Kamińska                                               - Członek
    Sylwia Angelika Kamola                                   - Członek
    Anna Kosek                                                     - Członek
    Anna Leszczyńska                                            - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 7 w Starych Jabłonkach
    Sara Królikowska                                             - Przewodniczący
    Emilia Aleksandra Maćkiewicz                          - Zastępca Przewodniczącego
    Krzysztof Świdnicki                                         - Członek
    Bartosz Małecki                                               - Członek
    Mateusz Willamowski                                       - Członek
    Marta Izabela Malinowska                                - Członek
    Arkadiusz Wiczkowski                                     - Członek
    Arkadiusz Krajzewicz                                       - Członek
    Katarzyna Leokadia Sęczkowska                       - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 8 w Szyldaku
    Anna Bednarczyk                                             - Przewodniczący
    Marek Roman Wróbel                                      - Zastępca Przewodniczącego
    Jadwiga Siwczak                                              - Członek
    Dariusz Koszewski                                           - Członek
    Anna Wiśniewska                                             - Członek
    Iwona Hanna Narojczyk                                    - Członek
    Stanisław Nowicki                                            - Członek
    Anna Helena Majkowska                                  - Członek
    Anna Katarzyna Lewandowska                          - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 8 w Szyldaku
    Agnieszka Lorenc                                             - Przewodniczący
    Paweł Freigin                                                   - Zastępca Przewodniczącego
    Wiesław Tański                                                - Członek
    Karolina Wiśniewska                                        - Członek
    Małgorzata Wojciechowska                               - Członek
    Beata Butrykiewicz                                           - Członek
    Renata Majkowska                                           - Członek
    Teresa Pych                                                     - Członek
    Jerzy Duda                                                       - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 9 w Samborowie
    Tadeusz Pypczyński                                          - Przewodniczący
    Elżbieta Krystyna Długińska                             - Zastępca Przewodniczącego
    Urszula Żmijewska                                           - Członek
    Magda Chocian                                                - Członek
    Helena Barbara Szczuplińska                             - Członek
    Elżbieta Cięszczyk                                            - Członek
    Piotr Chiliński                                                  - Członek
    Beata Magdalena Stypółkowska                         - Członek
    Elżbieta Neumann                                                       - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 9 w Samborowie
    Teresa Kwiatkowska                                         - Przewodniczący
    Anna Jędrychowska                                          - Zastępca Przewodniczącego
    Magdalena Żeberek                                          - Członek
    Anna Fudala                                                     - Członek
    Krzysztof Grzegorz Burczak                              - Członek
    Kamila Katarzyna Jaworska                              - Członek
    Dominika Pieńkosz                                           - Członek
    Ewa Morenc                                                     - Członek
    Ewa Nowosad                                                  - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 10 w Turznicy
    Ewelina Blajda                                                 - Przewodniczący
    Jadwiga Marianna Poburska                              - Zastępca Przewodniczącego
    Sławomir Chiliński                                           - Członek
    Sylwia Cichocka                                               - Członek
    Wioletta Wiktorowicz                                       - Członek
    Magdalena Makrucka                                        - Członek
    Jan Żeberek                                                      - Członek
    Aleksandra Kuzioła                                          - Członek
    Tomasz Chodakowski                                       - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 10 w Turznicy
    Urszula Kuca                                                   - Przewodniczący
    Wiesław Poburski                                             - Zastępca Przewodniczącego
    Dominik Śnieżko                                              - Członek
    Hubert Ługiewicz                                             - Członek
    Teresa Gronkiewicz                                          - Członek
    Anna Katarzyna Szymczak                                - Członek
    Daria Kaczerska                                               - Członek
    Danuta Pisarkiewicz                                         - Członek
    Małgorzata Cieraciew                                       - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 11 w Reszkach
    Magdalena Stankiewicz                                     - Przewodniczący
    Renata Sadowska                                              - Zastępca Przewodniczącego
    Marlena Majewska                                           - Członek
    Janina Enc                                                       - Członek
    Oliwia Chorążewicz                                          - Członek
    Jolanta Ruczyńska                                            - Członek
    Jolanta Teresa Szczecińska                                - Członek
    Marzena Katarzyna Kubiak                               - Członek
    Justyna Ługiewicz                                            - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 11 w Reszkach
    Joanna Cieszyńska                                            - Przewodniczący
    Sylwia Pocałujko                                              - Zastępca Przewodniczącego
    Piotr Dobies                                                     - Członek
    Jakub Liberacki                                                - Członek
    Iwona Jędrychowska                                         - Członek
    Aneta Jarzyna                                                   - Członek
    Wojciech Marek Durda                                     - Członek
    Natalia Prass                                                    - Członek
    Łukasz Andrzej Wileński                                  - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 12 w Lipowie
    Agnieszka Augustyn                                         - Przewodniczący
    Agnieszka Anna Kopowicz                               - Zastępca Przewodniczącego
    Martina Kowalska                                              - Członek
    Krystyna Sieracka                                             - Członek
    Daria Kamińska                                                - Członek
    Anna Gach                                                       - Członek
    Anna Maria Wiktorowicz                                  - Członek
    Beata Lidia Wiktorowicz                                   - Członek
    Izabela Brodzińska                                           - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 12 w Lipowie
    Honorata Anna Chodakowska                            - Przewodniczący
    Sylwia Frydrych                                               - Zastępca Przewodniczącego
    Artur Wiśniewski                                              - Członek
    Szymon Liberacki                                             - Członek
    Natalia Kołodziejczyk                                       - Członek
    Joanna Maria Chorążewicz                                - Członek
    Krystyna Kopańska                                           - Członek
    Monika Niedzielska                                          - Członek
    Magdalena Anna Kulkowska                             - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 13 w Pietrzwałdzie
    Grażyna Szałkowska                                         - Przewodniczący
    Marzena Ewa Kołodziejczyk                             - Zastępca Przewodniczącego
    Adam Skalski                                                   - Członek
    Urszula Małgorzata Piłat                                   - Członek
    Zdzisława Maczollek                                        - Członek
    Anna Piłat                                                        - Członek
    Anna Dwórznik                                                - Członek
    Renata Nowowiejska                                        - Członek
    Patrycja Topczyńska                                         - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 13 w Pietrzwałdzie
    Teresa Maria Ziniewicz                                     - Przewodniczący
    Marcin Jabłonowski                                          - Zastępca Przewodniczącego
    Joanna Plichta                                                  - Członek
    Mirosława Stawiarska                                       - Członek
    Joanna Liberacka                                              - Członek
    Beata Kozłowska                                              - Członek
    Natalia Kowalke                                               - Członek
    Jacek Niesyt                                                     - Członek
    Renata Raczyńska                                             - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 14 w Wygodzie
    Martyna Agnieszka Kopiacka                            - Przewodniczący
    Anna Raczyńska                                               - Zastępca Przewodniczącego
    Edward Piotr Załoga                                         - Członek
    Krystian Gotfryd                                              - Członek
    Katarzyna Józefowicz                                       - Członek
    Joanna Szczepańska                                          - Członek
    Małgorzata Letkiewicz                                      - Członek
    Magdalena Chodakowska                                  - Członek
    Maria Konkiel                                                  - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 14 w Wygodzie
    Joanna Sołobodowska                                       - Przewodniczący
    Monika Kopowicz                                            - Zastępca Przewodniczącego
    Justyna Ziniewicz                                             - Członek
    Anna Górska                                                    - Członek
    Halina Gotfryd                                                 - Członek
    Magdalena Jabłońska                                        - Członek
    Agnieszka Wrzosek                                          - Członek
    Edyta Lidia Górczyk                                         - Członek
    Wioletta Wiszniewska                                       - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania Nr 15 w Ostródzie
    Ewa Teresa Szczotka                                        - Przewodniczący
    Joanna Burcon                                                  - Zastępca Przewodniczącego
    Karolina Kwiatkowska                                      - Członek
    Agnieszka Banacka                                           - Członek
    Anna Elżbieta Gwara                                        - Członek
    Małgorzata Kośka                                             - Członek
    Aleksandra Maria Kuc                                      - Członek
    Kinga Woźniak                                                - Członek
    Klaudia Joanna Mordarska                                - Członek
 
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania Nr 15 w Ostródzie
    Anna Nowosad                                                 - Przewodniczący
    Maria Sosnowska                                             - Zastępca Przewodniczącego
    Beata Chęcińska                                               - Członek
    Marta Cackowska                                             - Członek
    Jan Waldemar Mażutis                                      - Członek
    Katarzyna Wójcicka                                          - Członek
    Karol Korpusik                                                 - Członek
    Józef Gleba                                                      - Członek
    Patrycja Marta Esing-Wojciechowska                - Członek
 

 

Data przekazania do publikacji: 12.10.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.10.2018, ostatnia aktualizacja: 12.10.2018, odsłon: 2 151


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563776
odsłon strony

Aktualnie mamy
54 gości