Ostróda, 14 grudnia 2009r.

IGK-341/15/2009

 

Dotyczy: Zapytania o cenę ,,Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda”

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmian.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie o cenę na zadanie ,,Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda“ została wybrana oferta nr 1 złożona przez MD PROJEKT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna ul. Promienista 26, 10-708 Olsztyn. Oferta złożona przez MD PROJEKT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna ul. Promienista 26, 10-708 Olsztyn spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i otrzymała podczas oceny 500 punktów.

 

Ponadto ważną ofertę w postępowaniu złożyła firma:

-Usługi Projektowe Maciej Paliński,ul. Barcza 10/53, 10-685 Olsztyn 428,55 punktów

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.12.2009, ostatnia aktualizacja: 15.12.2009, odsłon: 1 014


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15607896
odsłon strony

Aktualnie mamy
73 gości