INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Elblągu II
z dnia 24 września 2018 r.
 
    Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Ostróda obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Elblągu II informuje, co następuje:
 
§ 1. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
 
    ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
  - Nr 5, w liczbie 1,
  - Nr 8, w liczbie 2,
  - Nr 9, w liczbie 1,
  - Nr 15, w liczbie 1,
 
    ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
  - Nr 1, w liczbie 1,
  - Nr 2, w liczbie 1,
  - Nr 3, w liczbie 2,
  - Nr 4, w liczbie 1,
  - Nr 5, w liczbie 3,
  - Nr 6, w liczbie 3,
  - Nr 7, w liczbie 3,
  - Nr 8, w liczbie 2,
  - Nr 9, w liczbie 2,
  - Nr 10, w liczbie 1,
  - Nr 15, w liczbie 2,
 
    § 2. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie.
 
    § 3.W dniu 26 września 2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
 
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1
- Nr 3
- Nr 7
- Nr 10
- Nr 11
- Nr 12
- Nr 13
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 11
- Nr 12
- Nr 13
 
    § 4. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 
Komisarz Wyborczy
w Elblągu II
 
Arkadiusz Zaczek

 

Data przekazania do publikacji: 24.09.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Gmina Ostróda
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 24.09.2018, ostatnia aktualizacja: 24.09.2018, odsłon: 919


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085542
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości