Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członka Obwodowej Komisji ds. Referendum w gminie Ostróda, w wyborach zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

 

W związku z Uchwałą Nr XXX/177/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przeprowadzania referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Ostróda obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości informuję, iż kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum, można zgłaszać do dnia 14 maja 2009r. do godz. 15.00, sala 301.

 

- Zgłoszenia mogą dokonywać sołtysi poszczególnych sołectw z terenu gminy Ostróda.

 

- Każdy sołtys może zgłosić maksymalnie 6 kandydatów do składu Obwodowej Komisji ds. Referendum, spośród mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców. Gminna Komisja ds. Referendum dokona losowania i powoła obwodowe komisje wyborcze ds. referendum.

 

- Zgłoszenia powinny być dokonywane na specjalnym druku, który jest do pobrania w Urzędzie Gminy Ostróda (Gminnej Komisji Wyborczej) lub na stronie www.gminaostroda.pl.

 

WÓJT GMINY OSTRÓDA

Gustaw Marek Brzezin

 

Druk zgłoszenia kandydatów na członka obwodowej komisji wyborczej ds. referendum w gminie Ostróda, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 08.05.2009, ostatnia aktualizacja: 02.06.2009, odsłon: 864


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331385
odsłon strony

Aktualnie mamy
110 gości