Informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest

 

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) na właścicielu - miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest (np. płyty faliste azbestowo - cementowe) spoczywa obowiązek dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

 

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji wg wzoru, który można otrzymać w Urzędzie Gminy Ostróda pok. nr 313, lub u sołtysa.

 

Sporządzoną informację należy złożyć do Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.

 

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

 

Załączniki:

 

- Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

 

- Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 14.03.2008, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 3 083


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540827
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości