Informacja dotycząca spisu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 

1. Spisy wyborców w wyborach posłów Parlamentu Europejskiego obejmują:

 

 - osoby zameldowane na pobyt stały, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat

 

 - osoby wpisane na własny wniosek do rejestru wyborców.

 

2. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy oraz wyborca nigdzie niezamieszkały w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 28 maja 2009 r.

 

3. Zaświadczenie o prawie do głosowania osobom, które nie będą mogły głosować w miejscu pobytu stałego zameldowania wydawane są w pok. 117 Urzędu Gminy Ostróda od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

4. Spisy wyborców będą udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Ostróda pok. 117 w dniach od 25.05.2009 r do 05.06.2009 r. w godzinach pracy urzędu ( 7.30-15.30 ). Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Raczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.05.2009, ostatnia aktualizacja: 09.06.2009, odsłon: 913


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331772
odsłon strony

Aktualnie mamy
89 gości