Zmiana kwoty odszkodowania za wypadek w rolnictwie

 

KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie informuje, że od dnia 09 września 2011r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową zostaje podwyższone do kwoty 550 zł za każdy procent tego uszczerbku.

 

Powyższa zmiana związana jest z wejściem w życie w dniu 09 września 2011r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie MRiRW z dnia 16 maja 2007r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

 

O wysokości odszkodowania decyduje data prawomocnego orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS. Orzeczenie lekarza rzeczoznawcy staje się prawomocne po upływie 14 dni od daty jego doręczenia, jeśli nie zostało ono zaskarżone. Natomiast orzeczenie komisji lekarskiej jest ostateczne, ponieważ nie przysługuje od niego odwołanie i staje się prawomocne w dniu jego wydania.

Sporządził/a: KRUS Olsztyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.09.2011, ostatnia aktualizacja: 06.08.2012, odsłon: 873


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563619
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości