Ostróda, 16 czerwca  2011r.

IGK.271.1.2011

 

tablica ogłoszeń, strona internetowa

 

 

Dotyczy: Zapytania o cenę  ,,Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i  projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego z terenu gminy  Ostróda“

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmian.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie o cenę  na zadanie ,,Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i  projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego z terenu gminy  Ostróda “  została wybrana oferta nr 2 złożona przez Mgr inż. arch. Kazimierz Burzyński  ul. Dworcowa 33m30, 10-437 Olsztyn.  Oferta złożona przez  Mgr inż. arch. Kazimierz Burzyński ul. Dworcowa 33m30 10-437 Olsztyn  spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i otrzymała podczas oceny 100 punktów.

 

Ponadto ważną  ofertę w  postępowaniu złożyła firma:

 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami ,,TOPOZ” Maciej Wronka, ul. M. Kopernika 17/4

10-512 Olsztyn- 73 punkty

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.06.2011, ostatnia aktualizacja: 17.06.2011, odsłon: 1 041


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544566
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości