Numer sprawy: RPU.8141.1.2017
Ostróda, dnia 16 sierpnia 2017 r.
 
Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom”.
 
W ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, które zakończyło się w dniu 23 maja 2017 r., w odpowiedzi na zadane w dniu 16 maja 2017 r. pytanie 5 oferentom dot. Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla 40 dzieci z terenu Gminy Ostróda - (numer sprawy: RPU.8141.1.2017), została wybrana oferta firmy LUTUR Robert Sajnaj, ul. Fabryczna 15 lok. 12, 20 – 301 Lublin, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową spełniającą wszystkie wymogi specyfikacyjne przedmiotowego zamówienia w kwocie Brutto: 33.560,00 zł.
 
Pozostałe firmy, które złożyły ofertę:
 
1. Centrum Progres Paweł Nowak, ul. 11 listopada 41, 95-040 Koluszki.
 
Pozostałe firmy, które otrzymały zaproszenie, ale nie złożyły oferty:
 
1. MCP | Włóczykij, ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków.
2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, ul. Rydza-Śmigłego 3, 65-610 Zielona Góra.
3. „HARCTUR” sp. Z o.o. Biuro Podróży, ul. Piotrowska 99, 90-425 Łódź.
 
Data przekazania do publikacji: 16.08.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Czarnowska

Sporządził/a: Magdalena Czarnowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.08.2017, ostatnia aktualizacja: 16.08.2017, odsłon: 883


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544587
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości