Numer sprawy: INF.271.5.2018
Ostróda, dnia 13.02.2018r.
 
Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Ostróda.
 
W ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, które zakończyło się w dniu 08.02.2018 r., w odpowiedzi na zadane w dniu 05.02.2018r. pytanie 3 oferentom dot. możliwości dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Ostróda" - (numer sprawy: INF.271.5.2018), została wybrana oferta firmy NEO Komputer, 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 19G, która złożyła najniższą ofertę cenową spełniającą wszystkie wymogi specyfikacyjne przedmiotowego zamówienia w kwocie Brutto: 44 868,00 zł.
 
Pozostałe firmy, które złożyły ofertę:
 
1. Komputronik S.A. 11-041 Olsztyn, ul. al. Wojska Polskiego 70a: oferta w kwocie Brutto 46 731,00 zł.
 
Pozostałe firmy, które otrzymały zaproszenie, ale nie złożyły oferty:
 
1. Proton s.c. PPU, 14-100 Ostróda, marsz. Piłsudskiego 2,
 
Procedura przeprowadzona została zgodnie z Zarządzeniem Nr 138/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
 
Data przekazania do publikacji: 13.02.2018r.
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

 

Data przekazania do publikacji: 13.02.2018
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.02.2018, ostatnia aktualizacja: 13.02.2018, odsłon: 792


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097584
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości