Numer sprawy: INF.271.2.2014
Ostróda, dnia 10.03.2014r.
 
Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Ostróda.”.
 
W ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, które zakończyło się w dniu 06.03.2014, w odpowiedzi na zadane pytanie oferentom w dniu 28.02.2014r. dot. możliwości dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Ostróda" - (numer sprawy: INF.271.2.2014), została wybrana oferta firmy NEO Komputer, 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 17A/1, która złożyła najniższą ofertę cenową spełniającą wszystkie wymogi specyfikacyjne przedmiotowego zamówienia. Oferta cenowa NEO Komputer wyniosła: 36 927,00 zł. Brutto.
 
Ponadto ważną ofertę cenową złożyła firma NET SYSTEM, ul. Przechodnia 6, 14-100 Ostróda w kwocie: 39 136,42 zł. Brutto.
 
Pozostałe firmy, które otrzymały zaproszenie do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego:
 
1. Proton s.c. PPU, 14-100 Ostróda, marsz. Piłsudskiego 2
2. Virtual Technologies IT Sp. z o.o., ul. Kużaja 6/17, 41-922 Radzionków
 
Procedura przeprowadzona została zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.
 
Data przekazania do publikacji: 10.03.2014r.
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 10.03.2014, ostatnia aktualizacja: 10.03.2014, odsłon: 1 132


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544551
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości